Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 

Nume proiect

 • Acces la internet broadband și servicii conexe

Scop proiect

 • Crearea premizelor desfășurării activității pentru care a fost înființată asociația: sprijinirea, încurajarea și facilitarea dezvoltării socio-economice și a ocupării forței de muncă, a dezvoltării organizaționale, a diminuării gradului de sărăcie, democrația participativă, sprijinirea administrației publice și a actorilor sociali, pentru o mai bună guvernare și pentru dezvoltarea durabilă a societății românești în concordanță cu prioritățile și obiectivele strategice naționale și ale UE. Accesul la mijloacele moderne de comunicație este primordial pentru desfășurarea activității asociației și pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

Beneficiar

 • ASOCIAȚIA QUALITY MED

Obiective specifice

 • Realizarea unei conexiuni broadband pentru sediul asociației
 • Dotarea asociației cu echipamente TIC și periferice
 • Dotarea cu licențe software corespunzătoare bunei funcționări a echipamentelor TIC
 • Realizarea unui website de prezentare
 • Implementarea soluției de semnătură electronică

Date identificare proiect:

 • Cod SMIS: CSNR 48587
 • Program operațional: 3 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
 • Axa: 3 Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
 • Domeniul de intervenție: 1 Sustinerea utilizarii TIC
 • Operațiune: 1 Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe
 • Beneficiar: ASOCIAȚIA QUALITY MED
 • Număr contract finanțare: 1950/311
 • Data contract: 11.06.2014

Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Donaţiile şi legatele pot consta în sume de bani, bunuri mobile sau imobile, alte valori materiale, alte materiale specifice, cărţi, tratate şi publicaţii din domeniu, etc. În cazul în care donatorul doreşte ca donaţia să fie folosită pentru a finanţa sau sprijini o anume activitate, opera de binefacere, burse de studii, premii pentru activitate deosebită sau alte acţiuni, acesta poate stipula ca donaţia să-i poarte numele sau orice alt nume.

Alvin konda

FORMULAR DE CONTACT

Mulțumim pentru ajutor!

Vizitatori: 28874