Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 

Te-ai hotărât unde vei direcționa 2% din impozitul de pe venitul anual? Poti alege să sprijini Asociatia Quality Med.

Ce reprezintă 2%?

Potrivit articolului 57 alin.(4) şi articolului 84 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, contribuabilii pot directiona 2% din impozitul pe venit unor organizatii non-profit, bani care, altfel, ar ajunge la bugetul de stat. Acest lucru nu implică nicio cheltuială suplimentară, fiind în totalitate gratuit. Într-un cuvant,  aveți dreptul să vă directionați banii, pe care oricum îi plătiți statului, acolo unde vreți. Tot ceea ce trebuie sa faceți este să completați Formularul 230 sau Formularul 200.

Cum se completează formularul?

Formularul se completeaza în 2 exemplare, cu majuscule, corect și lizibil, cu datele prevăzute de acesta.

Ce se completează?

Descărcați FORMULARUL 230 dacă ați obținut  venituri doar din salarii, sau FORMULARUL 200 dacă ați obținut venituri și din alte surse (chirie, colaborari etc.) și completați

1. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 

2. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003

  • Bifați căsuța : - Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult  -
  • Suma - nu se va completa. Organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.
  • Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - Asociatia Quality Med
  • Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult - 27868558
  • Cont bancar (IBAN) - , deschis la

Unde se depune?

Depune formularul sau trimite-l prin posta cu scrisoare recomandata la Administratia Finantelor Publice a localitatii de domiciliu.

Adresele administratiilor le gasiti aici : Adrese administratii

Vizitatori: 28874