Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 

Scop asociație

Asociaţia QUALITY MED sprijină, încurajează şi facilitează dezvoltarea socio-economica şi ocuparea forţei de muncă, a dezvoltării organizaţionale, diminuarea gradului de sărăcie, democraţia participativă, sprijinirea administraţiei publice şi a actorilor sociali, pentru o mai bună guvernare şi pentru dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti în concordanţă cu priorităţile şi obiectivele strategice naţionale şi ale Uniunii Europene.

Citește mai mult »

Etica

Organizaţiile non-guvernamentale au un rol important în realizarea unui echilibru în societate prin soluţionarea multor probleme economice, sociale, culturale. Acestea au obligația de a fi transparente, oneste, responsabile, accesibile, respectuoase faţă de valorile etice prin furnizarea de informaţii corecte. În același timp, sunt obligate să respecte drepturile fundamentale ale omului și ale fiecărei persoane.

Citește mai mult »

Donații

Donaţiile şi legatele pot consta în sume de bani, bunuri mobile sau imobile, alte valori materiale, alte materiale specifice, cărţi, tratate şi publicaţii din domeniu, etc. În cazul în care donatorul doreşte ca donaţia să fie folosită pentru a finanţa sau sprijini o anume activitate, opera de binefacere, burse de studii, premii pentru activitate deosebită sau alte acţiuni, acesta poate stipula ca donaţia să-i poarte numele sau orice alt nume.

Formular contact »


Activitățile desfășurate de Asociația QUALITY MED contribuie la dezvoltarea socio-economică și ocupării forței de muncă, la dezvoltarea organizațională în scopul dezvoltării durabile a societății.

Asociația va organiza evenimente diverse: manifestări economice și culturale, cursuri și seminarii, prezentări pentru diferite categorii sociale (șomeri, copii, tineri, vârstnici, femei, minorități)

Scopul Asociaţiei QUALITY MED constă în sprijinirea, încurajarea şi facilitarea dezvoltării socio-economice şi ocupării forţei de muncă, a dezvoltării organizaţionale, diminuarea gradului de sărăcie, democraţia participativă, sprijinirea administraţiei publice şi a actorilor sociali, pentru o mai bună guvernare şi pentru dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti în concordanţă cu priorităţile şi obiectivele strategice naţionale şi ale Uniunii Europene.

La inceputul anului 2014, asociatia noastra a decis infiintarea unui centru medical de ingrijiri paleative pentru a veni in sprijinul bolnavilor cronici ce nu mai pot fi ingrijiti in spitale ori de familie sau persoanelor diagnosticate cu cancer in stadiul terminal. Mai multe detalii sunt diisponibile in pagina de proiecte aici.

Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice"

"Investiții pentru viitorul dumneavoastră"

"Acces la internet broadband și servicii conexe"

Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. ASOCIAȚIA QUALITY MED

Vizitatori: 29546